Dostopni strokovni dokumenti na temo zeliščarstva

 Zbrali smo nekaj strokovnih dokumentov na temo zeliščarstva, ki so dostopni na spletu.

1. Naslov diplomskega dela, katerega avtorica je Katarina Oblak: »Zeliščarji ne smemo govoriti o komponenti zdravljenja v zeliščarstvu.« Vpliv zakonodaje Evropske Unije na uporabo zelišč v tradicionalnih zeliščnih praksah v Sloveniji. 2016

2. Naslov diplomskega dela, katerega avtorica je  Sanda Velić: Alternativna in komplementarna medicina - sociološki pogled na uporabniško izkušnjo, 2016; gradivo je dostopno tukaj. 

3. Naslov diplomskega dela, katerega avtorica je  Darja Gabrovšek: Položaj zdravilstva v Sloveniji, 2007, gradivo je dostopno tukaj.

4. Izdala Fakulteta za farmacijo; Znanstveno-kritičen pogled na komplementarno in alternativno medicino, 2015; gradivo je dostopno tukaj

5.  Naslov diplomskega dela, katerega avtorica je Saša : Odnos porabnikov do zdravljenja z zdravilnimi zelišči, 2012gradivo je dostopno tukaj

6. Ministrstvo za zdravje; Napotki glede področja prehranskih dopolnil v Republiki Sloveniji in skladnosti tovrstnih izdelkov z veljavno zakonodajo, 2014,  gradivo je dostopno tukaj

7. Univerzitetni študij farmacije, Nataša Volčajnk: Elaborat izdelave učne poti o zdravilnih in strupenih rastlinah v okolici Bovca, 2010, gradivo je dostopno tukaj

8. JAZMP, 2011; SPOROČILO ZA JAVNOST TRADICIONALNA ZDRAVILA RASTLINSKEGA IZVORA – KONEC PREHODNEGA OBDOBJA ZA UVELJAVITEV DIREKTIVE 2004/24/ES; gradivo je dostopno tukaj

9. JAZMP, 2012; Ni vse varno, kar je naravno; gradivo je dostopno tukaj

10. Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb; Jaro Lajovic; Priročnik o zdravilih; gradivo je dostopno tukaj

11Javni zavod Celjske lekarne, Dragica Černigoj Kropf, Zeliščni pripravki in zdravila - na kaj bodimo pozorni, Priročnik o zdravilih; gradivo je dostopno tukaj

12. Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Farmacevtski vestnik 2013, mag. Barbara Razinger; Regulativa izdelkov iz zdravilnih rastlin, Priročnik o zdravilih; gradivo je dostopno tukaj

13. Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin:  gradivo je dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/88951, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5057

14. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Alenka Marjetič Žnider: SMERNICE RAZVOJA LOKALNE OSKRBE Z ZELIŠČI ZA OBDOBJE 2016 – 2021, gradivo je dostopno tukaj 

 

 

 

 

 

 

Koledar dogodkov

Ni dogodkov
© Zavod za uporabno botaniko Divji vrt 2019. Vse pravice pridržane.